Entradas

¿ Sobre que afecta la LOPD ?

La #LOPD afecta únicamente a los datos de carácter personal(nombre,DNI,imagen, matrícula etc.) Leer más

NOTA DE AVISO – Convocatoria para o ano 2014 do «Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa»- CONCELLO DE VIGO

A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, na súa sesión de data 26 de setembro de 2014, a proposta da Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, aprobou as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2014 do «Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa», as cales foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP núm. 188 do martes 30 de setembro de 2014).

1192994625concelloAs solicitudes achegaranse, segundo modelo normalizado (Anexo I), ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo, dirixidas á Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado ao Programa de Axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa, inescusablemente xunto coa totalidade da documentación requirida (orixinal ou copia compulsada previamente no Departamento de Desenvolvemento Local e Emprego, agás o DNI).

Poderán solicitar estas axudas empresas privadas, independentemente da súa forma xurídica, e entidades distintas da administración pública ca finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar as persoas novas a súa primeira experiencia laboral que lle permita mellorar o seu grao de empregabilidade e aprendizaxe no entorno da empresa, a través dos seguintes programas de axudas:

Leer más

NOTA DE AVISO – Convocatoria para o ano 2014 do "Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa"- CONCELLO DE VIGO

A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, na súa sesión de data 26 de setembro de 2014, a proposta da Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, aprobou as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2014 do «Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa», as cales foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP núm. 188 do martes 30 de setembro de 2014).

1192994625concelloAs solicitudes achegaranse, segundo modelo normalizado (Anexo I), ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo, dirixidas á Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado ao Programa de Axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa, inescusablemente xunto coa totalidade da documentación requirida (orixinal ou copia compulsada previamente no Departamento de Desenvolvemento Local e Emprego, agás o DNI).

Poderán solicitar estas axudas empresas privadas, independentemente da súa forma xurídica, e entidades distintas da administración pública ca finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar as persoas novas a súa primeira experiencia laboral que lle permita mellorar o seu grao de empregabilidade e aprendizaxe no entorno da empresa, a través dos seguintes programas de axudas:

Leer más

NOTA DE AVISO – AXUDAS IGAPE-XUNTA DE GALICIA 2014

Facemoslle chegar a informacion referente a liñas do IGAPE para financiar proxectos de creacion de pequenas e medianas empresas ou realizacion de investimentos en empresas novas promovidas por novos emprendedores.

AYUDAS A TITULARES DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE LA SERIE VT-N

Dirigidas a instalar sistemas de seguridad, información, cobro y localización en sus vehículos.

Inversiones subvencionables:

-Sistema GPS.

-Taxímetro con impresora y TPV.

-Sistema de control de flotas.

Subvención de hasta el 50% del presupuesto subvencionado.

VER MAS

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LAS AGENCIAS DE VIAJES

Ayudas a las agencias para desarrollar actividades de promoción y comercialización turística del destino Galicia.

Inversiones subvencionables:

         Gastos para la realización de campañas.

         Edición de folletos

         Viajes de promoción y familiarización del destino Galicia.

         Desarrollo de las TIC (Tecnologías de la información y de la comunicación).

         Creación y puesta en funcionamiento de centrales de reserva y otros  canales online.

         Asistencias técnicas de apoyo a la promoción y comercialización.

Subvención de entre el 25% y el 40% del presupuesto subvencionado.

VER MAS

SUBVENCIÓN PARA OBTENER Y/O MANTENER LA Q DE CALIDAD

Dirigidas a establecimientos de turismo rural, hoteleros, apartamentos y viviendas turísticas, campamentos de turismo, agencias de viajes, cafeterías, bares, restaurantes y empresas deservicios turísticos complementarios.

Inversiones subvencionables:

– Costes de auditoría externa de certificación, seguimiento y/o renovación del sistema en el 2014.

– Costes derivados de los derechos de uso de la marca Q en el año 2014.

Subvención de entre el 50% y el 65% del presupuesto subvencionado.

VER MAS

AYUDAS PARA NUEVOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Dirigidas a comerciantes minoristas que estén dados de alta entre el 01/11/2013 y el 30/06/2014.

Inversiones subvencionables:

         Acondicionamiento del local.

         Mejoras de la imagen exterior.

         Adquisición de mobiliario.

         Adquisición de equipamiento dedicado a la actividad.

         Inversión en TPV, paquetes software de gestión comercial y páginas web.


Subvención del 50% de la inversión.

VER MAS


Sen outro particular, aproveitamos a ocasion para enviarlles un cordial saudo e recordarlles que todas as notas de aviso, Newsletter, Post do Blogue e demais noticias de actualidade atopanse a sua disposicion tanto na nosa WEB coma no FACEBOOK e TWITTER entre outras REDES SOCIAIS (GOOGLE+,YOUTUBE, VIMEO,…)

DESCARGAR – Nota de Aviso 18 Marzo 2014 NOVAS AXUDAS IGAPE-XUNTA DE GALICIA 2014


Atentamente,

quattroasesoria