Entradas

¿ Sobre que afecta la LOPD ?

La #LOPD afecta únicamente a los datos de carácter personal(nombre,DNI,imagen, matrícula etc.) Leer más

NOTA DE AVISO – Convocatoria para o ano 2014 do «Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa»- CONCELLO DE VIGO

A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, na súa sesión de data 26 de setembro de 2014, a proposta da Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, aprobou as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2014 do «Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa», as cales foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP núm. 188 do martes 30 de setembro de 2014).

1192994625concello 300x233 - NOTA DE AVISO - Convocatoria para o ano 2014 do "Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa"- CONCELLO DE VIGOAs solicitudes achegaranse, segundo modelo normalizado (Anexo I), ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo, dirixidas á Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado ao Programa de Axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa, inescusablemente xunto coa totalidade da documentación requirida (orixinal ou copia compulsada previamente no Departamento de Desenvolvemento Local e Emprego, agás o DNI).

Poderán solicitar estas axudas empresas privadas, independentemente da súa forma xurídica, e entidades distintas da administración pública ca finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar as persoas novas a súa primeira experiencia laboral que lle permita mellorar o seu grao de empregabilidade e aprendizaxe no entorno da empresa, a través dos seguintes programas de axudas:

Leer más

NOTA DE AVISO – Convocatoria para o ano 2014 do "Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa"- CONCELLO DE VIGO

A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, na súa sesión de data 26 de setembro de 2014, a proposta da Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, aprobou as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2014 do «Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa», as cales foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP núm. 188 do martes 30 de setembro de 2014).

1192994625concello 300x233 - NOTA DE AVISO - Convocatoria para o ano 2014 do "Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa"- CONCELLO DE VIGOAs solicitudes achegaranse, segundo modelo normalizado (Anexo I), ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo, dirixidas á Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado ao Programa de Axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa, inescusablemente xunto coa totalidade da documentación requirida (orixinal ou copia compulsada previamente no Departamento de Desenvolvemento Local e Emprego, agás o DNI).

Poderán solicitar estas axudas empresas privadas, independentemente da súa forma xurídica, e entidades distintas da administración pública ca finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar as persoas novas a súa primeira experiencia laboral que lle permita mellorar o seu grao de empregabilidade e aprendizaxe no entorno da empresa, a través dos seguintes programas de axudas:

Leer más

NOTA DE AVISO – AXUDAS IGAPE-XUNTA DE GALICIA 2014

Facemoslle chegar a informacion referente a liñas do IGAPE para financiar proxectos de creacion de pequenas e medianas empresas ou realizacion de investimentos en empresas novas promovidas por novos emprendedores.

AYUDAS A TITULARES DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE LA SERIE VT-N

Dirigidas a instalar sistemas de seguridad, información, cobro y localización en sus vehículos.

Inversiones subvencionables:

-Sistema GPS.

-Taxímetro con impresora y TPV.

-Sistema de control de flotas.

Subvención de hasta el 50% del presupuesto subvencionado.

VER MAS

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LAS AGENCIAS DE VIAJES

Ayudas a las agencias para desarrollar actividades de promoción y comercialización turística del destino Galicia.

Inversiones subvencionables:

         Gastos para la realización de campañas.

         Edición de folletos

         Viajes de promoción y familiarización del destino Galicia.

         Desarrollo de las TIC (Tecnologías de la información y de la comunicación).

         Creación y puesta en funcionamiento de centrales de reserva y otros  canales online.

         Asistencias técnicas de apoyo a la promoción y comercialización.

Subvención de entre el 25% y el 40% del presupuesto subvencionado.

VER MAS

SUBVENCIÓN PARA OBTENER Y/O MANTENER LA Q DE CALIDAD

Dirigidas a establecimientos de turismo rural, hoteleros, apartamentos y viviendas turísticas, campamentos de turismo, agencias de viajes, cafeterías, bares, restaurantes y empresas deservicios turísticos complementarios.

Inversiones subvencionables:

– Costes de auditoría externa de certificación, seguimiento y/o renovación del sistema en el 2014.

– Costes derivados de los derechos de uso de la marca Q en el año 2014.

Subvención de entre el 50% y el 65% del presupuesto subvencionado.

VER MAS

AYUDAS PARA NUEVOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Dirigidas a comerciantes minoristas que estén dados de alta entre el 01/11/2013 y el 30/06/2014.

Inversiones subvencionables:

         Acondicionamiento del local.

         Mejoras de la imagen exterior.

         Adquisición de mobiliario.

         Adquisición de equipamiento dedicado a la actividad.

         Inversión en TPV, paquetes software de gestión comercial y páginas web.


Subvención del 50% de la inversión.

VER MAS


Sen outro particular, aproveitamos a ocasion para enviarlles un cordial saudo e recordarlles que todas as notas de aviso, Newsletter, Post do Blogue e demais noticias de actualidade atopanse a sua disposicion tanto na nosa WEB coma no FACEBOOK e TWITTER entre outras REDES SOCIAIS (GOOGLE+,YOUTUBE, VIMEO,…)

DESCARGAR – Nota de Aviso 18 Marzo 2014 NOVAS AXUDAS IGAPE-XUNTA DE GALICIA 2014


Atentamente,

quattroasesoria