Entradas

NOTA DE AVISO – AYUDA XUNTA DE GALICIA-PROGRAMA DE FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO EN LAS PYMES DE NUEVA CREACIÓN

Se remite información de la convocatoria  de ayudas para – TR807I –  DOG nº 97 de Martes 23 de Mayo de 2017

Le recordamos que desde quattroasesoria tramitamos, ejecutamos algunas de las actuaciones subvencionables y  justificamos estas ayudas. En caso de que estuviera interesado quedamos a su disposición para que nos consulte.

A continuación se detallan los puntos destacados de la convocatoria y en adjunto se remiten las bases reguladoras:

Objetivo: Generación de empleo estable para personas desempleadas, principalmente entre las mujeres, personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social y las unidades familiares con todos sus miembros en situación de desempleoDiapositiva1 300x225 - NOTA DE AVISO - AYUDA XUNTA DE GALICIA-PROGRAMA DE FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO EN LAS PYMES DE NUEVA CREACIÓN Leer más

NOTA DE AVISO – AXUDAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE VIGO A CREACION DE EMPRESAS 2016

A Xunta de Goberno Local na súa sesión ordinaria de data 20/05/2016 aprobou as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2016 das Axudas Municipais á Creación de Empresas 2016.

As solicitudes, segundo modelo normalizado (Anexo I), xunto coa totalidade da documentación requirida achegaranse ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo, dirixidas á Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relacións cos Sindicatos.

O prazo de presentación de solicitudes iniciaráse a partir do día seguinte á data de publicación do “Extracto da convocatoria” no Boletin Oficial da Provincia de Pontevedra que será comunicado desde a Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) que opera como sistema nacional de publicidade de subvencións e rematará o 10/07/2016.

concello vigo - NOTA DE AVISO - AXUDAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE VIGO A CREACION DE EMPRESAS 2016

Convocatoria

  • Prazo solicitudes: – 10/07/2016

Documentación

 

Poderan acollerse a estas axudas os/as empresarios/as individuais e as pequenas e medianas empresas (PEME), independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial no municipio entre o 1 de abril e o 31 de marzo de 2016 que cumpran cas obrigas establecidas nas bases.

O Importe Maximo destas axudas será de 3.000 € por empresa beneficiaria e non podera superar o 50% dos gastos efectuados durante o periodo indicado nin exceder da contia total do investimento inicial realizado polos promotores/as

 

 

AXUDAS PARA A CREACION DE EMPRESAS CONCELLO DE VIGO 2015

A presente disposición ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar a concesión para o ano 2015 do programa de Axudas Municipais para a Creación de Empresas, no ámbito do Concello de Vigo. coa finalidade de colaborar dunha forma activa na xeración de emprego no municipio apoiando a posta en marcha de novos proxectos empresariais

https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/aviso.jsp?id=514&lang=ga

1192994625concello 300x233 - AXUDAS PARA A CREACION DE EMPRESAS CONCELLO DE VIGO 2015 Leer más

NOTA DE AVISO – Convocatoria para o ano 2014 do «Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa»- CONCELLO DE VIGO

A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, na súa sesión de data 26 de setembro de 2014, a proposta da Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, aprobou as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2014 do «Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa», as cales foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP núm. 188 do martes 30 de setembro de 2014).

1192994625concello 300x233 - NOTA DE AVISO - Convocatoria para o ano 2014 do "Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa"- CONCELLO DE VIGOAs solicitudes achegaranse, segundo modelo normalizado (Anexo I), ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo, dirixidas á Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado ao Programa de Axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa, inescusablemente xunto coa totalidade da documentación requirida (orixinal ou copia compulsada previamente no Departamento de Desenvolvemento Local e Emprego, agás o DNI).

Poderán solicitar estas axudas empresas privadas, independentemente da súa forma xurídica, e entidades distintas da administración pública ca finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar as persoas novas a súa primeira experiencia laboral que lle permita mellorar o seu grao de empregabilidade e aprendizaxe no entorno da empresa, a través dos seguintes programas de axudas:

Leer más

NOTA DE AVISO – Convocatoria para o ano 2014 do "Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa"- CONCELLO DE VIGO

A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, na súa sesión de data 26 de setembro de 2014, a proposta da Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, aprobou as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2014 do «Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa», as cales foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP núm. 188 do martes 30 de setembro de 2014).

1192994625concello 300x233 - NOTA DE AVISO - Convocatoria para o ano 2014 do "Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa"- CONCELLO DE VIGOAs solicitudes achegaranse, segundo modelo normalizado (Anexo I), ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo, dirixidas á Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado ao Programa de Axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa, inescusablemente xunto coa totalidade da documentación requirida (orixinal ou copia compulsada previamente no Departamento de Desenvolvemento Local e Emprego, agás o DNI).

Poderán solicitar estas axudas empresas privadas, independentemente da súa forma xurídica, e entidades distintas da administración pública ca finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar as persoas novas a súa primeira experiencia laboral que lle permita mellorar o seu grao de empregabilidade e aprendizaxe no entorno da empresa, a través dos seguintes programas de axudas:

Leer más