AXUDAS IGAPE 2016

A Xunta de Galicia ven de publicar a fináis de 2015 una relación de axudas que relacionamos a continuación:
– Relación de axudas, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, para a rehabilitación e renovación de vivendas:
  • Plan Renove de fiestras.
            Mais información, no seguinte >>> enlace 
  • Plan de utilización de Granito na envolvente de edificios
            Mais información, no seguinte >>> enlace
  • Plan Renove de Ascensores
            Mais información, no seguinte >>> enlace
  • Renovación de Fachadas  Cubertas de Lousa
            Mais información, no seguinte >>> enlace
  • Renovación de cubertas con Tella Cerámica
            Mais información, no seguinte >>> enlace

 
– Relación de axudas, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, para comercio minorista:

 

  • Fomento do Relevo Comercial
            Mais información, no seguinte >>> enlace
 
  • Axudas para a Mellora de Imaxen, Modernización, Establecemento de novas Fórmulas e Medios de Comercialización.
            Mais información, no seguinte >>> enlace

 
– Relación de axudas, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, á contratación:

  • Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas.
            Mais información, no seguinte >>> enlace
  • Programa de incentivos a contratación indefinida e temporal das persoas xóvenes inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.
            Mais información, no seguinte >>> enlace
 
  • Programas de Promoción da integración laboral das persoas con discapacidade.
            Mais información, no seguinte >>> enlace