Consultoría e xestión empresarial

O equipo de profesionais quattro está altamente especializado en asesorar e xestionar pequenas e medianas empresas. Facémonos cargo, de forma efectiva e profesional, do cumprimento de todas as obrigas formais da empresa en materia laboral, fiscal, contable e comercial. O noso principal valor engadido para a empresa consiste en apoiar ao órgano de xestión na toma de decisións.

Área Laboral
 • Asesoramento empresarial e xestión laboral
 • Despidos
 • Reclamacións por cantidade
 • Relacións laborais de alta dirección
 • SMAC
 • Maxistratura / Recursos
 • Posibilidade de enviar nómina directamente aos traballadores cumprindo a normativa da LOPD
 • Inspeccións de Traballo
 • Contratos, nóminas e seguridade social
 • Rexistros de Regulación de Emprego
 • Informes de custos salariais
 • Envío dos ficheiros de transferencia da nómina ás empresas, co consentimento previo das mesmas
Área  Mercantíl
 • Asesoramento Mercantil para empresas.
 • Constitución de Sociedades
 • Planificación de estruturas corporativas
 • A túa empresa activa en 24 horas.
 • Constitución e xestión de fundacións e asociacións
 • Modificacións e disolución de empresas
 • Contratos comerciais
 • Empresas estranxeiras, asesoramento e constitución de filiais
 • Establecementos permanentes
 • Conflitos corporativos: protección dos socios minoritarios
 • Conflitos entre socios. Asociacións familiares
Área Fiscal e Tributaria
 • Asesoramento e xestión tributaria das empresas
 • Planificación fiscal. Nacional e internacional.
 • Tributación Internacional.
 • Inspeccións e representacións fiscais
 • Recursos e queixas
 • Solicitude de ingresos indebidos
 • Declaracións Intrastat.
 • Fracción e aprazamento de pagamentos
 • Fiscalidade das empresas de construción e inmobiliarias
 • Tributación de funcións e outras entidades sen ánimo de lucro.
 • Especialistas en Tributación de filiais de empresas estranxeiras e Tributación de establecementos permanentes
 • Auditorías fiscais
 • Poder para recibir notificacións electrónicas
 • Presentación de facturas electrónicas ante as Administracións Públicas
Área Contable
 • Consultoría e xestión empresarial.
 • Deseño de plans contables específicos para diferentes sectores empresariais.
 • Contabilidade en tempo real.
 • Actualización de Contabilidades
 • Deseño de sistemas de contabilidade analítica
 • Auditoría interna
 • Elaboración e legalización dos Libros oficiais de contabilidade.
 • Depósito de contas anuais no Rexistro mercantil.
 • Posibilidade de manter a contabilidade nas instalacións do cliente, ben a través da nosa ferramenta informática ou co cliente
Tributación de Sucesions
 • Planificación fiscal sucesoria de activos familiares ou empresariais intervivos e mortis causa.
 • Estudo e planificación da estrutura da sucesión patrimonial. A favor das distintas xeracións (avós, pais, netos) para acadar un custo fiscal inferior dos impostos sobre sucesións e sucesións.
 • Asesoramento en Dereito de Sucesions.
 • Acta de Notoriedade de Declaración de Herdeiros.
 • Impuesto de Sucesions.
Servizo de Consultoría
 • Diseño e implantación de Sistemas de Xestión de Calidade e Medio Ambiente.
 • Xestión e presentación de subvencións e axudas autonómicas, locais e nacionais
 • Subcontratación de servizos bancarios en xestión administrativa
 • Dirección social e xestión de notificacións
 • Realización de diagnósticos iniciais da situación
 • Adaptación ao cumprimento da LOPD / RGPD (protección de datos)
 • Rexistro de nomes comerciais, patentes e marcas ante a Oficina Española de Patentes e Marcas
 • Plans de Negocio
Servizo de Auditoria
 • A nosa visión do auditor é a dun colaborador moi especial da empresa. Coa necesaria independencia profesional e cumprindo o obxectivo de expresar unha opinión profesional, aportamos un valor engadido ao cliente.
 • Coñecemento da empresa. A relación cos nosos clientes continúa unha vez realizada a auditoría
 • Adaptación á planificación do cliente. Levamos a cabo a auditoría en dúas fases: fase preliminar e fase final, co fin de acurtar a entrega do informe.
 • Revisamos o control interno da empresa
 • Aproveitamos as modernas ferramentas tecnolóxicas para facer os traballos.
subvencion 300x262 - Liñas de actividade